eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/94 20201127 27.11.2020 Inngående brev Trafikktryggleiksplan - innspel Ole Johannes Skårdal   her
2020/467 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 100/3/9 Rolf Ernst   her
2020/640 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ubetaling av tilretteleggingsmidlar haust 2020 – Vidareutdanning for barnehagelærarar UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/529 20201127 27.11.2020 Inngående brev Til uttalelse - Hjartdal - planstrategi 2020 - 2023 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/770 20201127 27.11.2020 Inngående brev Innbyggernes informasjonsbehov i fbm covid-19 - påminnelse Kantar   her
2020/918 20201127 27.11.2020 Inngående brev Dendro - Nigard Lien Ntnu - Terje Thun   her
2020/1099 20201127 27.11.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett - 104/82 Hjartdal Kommune - HK-Delt-Postmottak Hjartdal   her
2020/1453 20201127 27.11.2020 Inngående brev Om garantiansvar ved uttreden IKA Kongsberg   her
2020/1750 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 115/4/17 Bjørg Bondal   her
2020/1761 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om endring av reguleringsplan for Vigård hyttefelt SKAGERAK KRAFT AS m.fl.   her
2020/1929 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/8 Hans Axel Fauske   her
2020/2056 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om deling av eiendommen gnr/bnr 94/4 - Kjell Høiseth Kjell Høiseth   her
2020/2212 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/20 Tor Borgen   her
2020/2221 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 100/3/3 Ove Johannes Almås   her
2020/2438 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av utsleppsanlegg - Skinandvegen 85 - Gnr/bnr 116/39. Tiltakshaver: Helga Lilleland Hector Acevedo   her
2020/2438 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon - innlagt vatn - reguleringsplanen Skarstullia - Skinandvegen 85 - Gnr/bnr 116/39. Tiltakshavar: Helga Lilleland Hector Acevedo   her
2020/2439 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 61/13 Eilev Kaasa   her
2020/2442 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av utsleppsanlegg og tilbygg - Tjønnstul 156 - Gnr/bnr 92/17. Tiltakshavar: Odd Eie Odd Eie   her
2020/2462 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - anneks - Fjellstadfjellet 60 - Gnr/bnr 35/1/23. Tiltakshaver: Øystein Remme Øystein Remme   her
2020/2462 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kart og koordinater Øystein Remme   her
2020/2462 20201127 27.11.2020 Utgående brev Anneks på Fjellstadfjellet 60 - Øystein Remme Øystein Remme   her
2020/2515 20201127 27.11.2020 Inngående brev Oppdaterte tverrprofiler Planoppmaaling - Kristin Libjå   her
2020/2515 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå plankrav og arealformål i kommuneplan samt reguleringsplanen Løkjestul hytteområde - adkomstveg til 4 hyttetomter, Gnr/bnr 94/15 - Langetjønn. Tiltakshavar: Geirmund Rui FELLE MASKIN AS   her
2020/2515 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad - adkomstveg til 4 hyttetomter - Gnr/bnr 94/4 og 94/15 - Langetjønn. Tiltakshavar: Geirmund Rui FELLE MASKIN AS   her
2020/2541 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg - Bjønntjønn 14 - Gnr/bnr 24/7 Tone Winsnes Rødland   her
2020/2608 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Geir Andreas Hauge   her
2020/2608 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 56/3 Geir Andreas Hauge og Eva Kristin Larsen Hauge Geir Andreas Hauge   her
2020/2667 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 95/14 - Halvor Hovde Løndal Halvor Hovde Løndal   her
2020/2667 20201127 27.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr/bnr 95/14 Gunhild Sørensen   her
2020/2667 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Halvor Hovde Løndal   her
2020/2716 20201127 27.11.2020 Utgående brev Høyring - Kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan for 2021 - 2024 og budsjett for 2021, Hjartdal kommune VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
2020/2723 20201127 27.11.2020 Utgående brev Priser brøyting av fjellvegen Århusbru-Hndemyr Erik Andersen   her
2020/2762 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 98/66 Jon Bondal   her
2020/2847 20201127 27.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for etterhandsgodkjenning av fritidsbustad - Gnr 60 bnr 6 Ove Hartmann   her
2020/2872 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/21 Karl Edvin Moksnes   her
2020/2910 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 97/130 MÅSAFJELL UTVIKLING AS   her
2020/2911 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 97/133 MÅSAFJELL UTVIKLING AS   her
2020/2912 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 97/132 MÅSAFJELL UTVIKLING AS   her
2020/2913 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 97/131 MÅSAFJELL UTVIKLING AS   her
2020/2931 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ang registernummer på sameiga Butjønn ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT   her
2020/2933 20201127 27.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for bygging av veg i LNF - gnr 26 bnr 2 Ambros Langåsdalen   her
2020/2935 20201127 27.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon for veg over gnr 84 bnr 2 Rolf Thorbjørn Iversen   her
2020/2990 20201127 27.11.2020 Utgående brev Dispensasjon - grensejustering mellom gnr 104 bnr 74 og gnr 104 bnr 72 fnr 4 Thomas Stang Rydin m.fl.   her
2020/3021 20201127 27.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for deling av grunneigedom - Gnr 30 bnr 2 Gullik Gjerjordet   her
2020/3021 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjent søknad om deling - gnr 30 bnr 2 Gullik Gjerjordet   her
2020/3043 20201127 27.11.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for barnehage og bustader i Hjartdal Søren O Våle m.fl.   her
2020/3043 20201127 27.11.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for barnehage og bustader i Hjartdal SKAGERAK ENERGI AS   her
2020/3050 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på branntilsyn fra Hjartdal Barnehage NOTODDEN KOMMUNE   her
2020/3100 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/42 Fredrik Hauan   her
2020/3101 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/41 Claus Bjerge   her
2020/3102 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 104/3/45 Bjørn Johan Trosthoel   her
2020/3103 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 104/1/22 Svein-Erik Tøraasen   her
2020/3121 20201127 27.11.2020 Utgående brev OVERSENDING AV MATRIKKELBREV OVER 92/175 Olav H Flugon   her
2020/3121 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjent søknad om deling av grunneiendom - 92/1, tomt 93 Flugonfjell Olav H Flugon   her
2020/3121 20201127 27.11.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning Olav H Flugon   her
2020/3127 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om motorferdsel i utmark – snøskuter 2020-2023 Bjørn Olav Kyrkjerud Vaa   her
2020/3128 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold John Josephus Lendi   her
2020/3135 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad - bustad - Åsen 13 - Gnr/bnr 70/13 Telemark Takrestaurering Olav Øyen   her
2020/3104 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/101 Henning Ole Johansson   her
2020/3145 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn og avløp - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 100/2/23 Marit Askildt   her
2020/3134 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ferdigattest - pipe - Bondalsvegen 177 - Gnr/bnr 106/26 Olaf Særsland   her
2020/3156 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn og avløp - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 97/128 Bjørn Gregersen   her
2020/3162 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 99/22 Betty Marion Tollefsen   her
2020/3162 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 99/22 Betty Marion Tollefsen   her
2020/3162 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 99/22 Betty Marion Tollefsen   her
2020/3172 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn og avløp - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 102/1/16 Nina Reenskaug   her
2020/3173 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn og avløp - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 102/1/20 Jon-Kenneth Heltne   her
2020/3175 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 104/18 Roar Eriksen   her
2020/3176 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 102/10 Ragnar Solberg   her
2020/3177 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn og avløp - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr 94/80 Øystein Sahlin   her
2020/3178 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 104/76/6 Terje Bakka   her
2020/3182 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ferdigattest - - Saulandsvegen 539 - 67/1/10 Telemark Takrestaurering Olav Øyen   her
2020/3183 20201127 27.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/3184 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde - krisesenterloven § 2 andre ledd. BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET   her
2020/3185 20201127 27.11.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale - eiendomsutvikling i Tuddal Kjell Høiseth   her
2020/3188 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Nils Carsten Nilsen   her
2020/3188 20201127 27.11.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 65/1 Nils Carsten Nilsen   her
2020/3192 20201127 27.11.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Gnr/Bnr 94/4/17 Vegard Fluge Samuelsen   her
2020/3192 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Vegard Fluge Samuelsen   her
2020/3193 20201127 27.11.2020 Utgående brev Attendemelding -Søknad om motorferdsel i utmark - snoskuter John K Dybedal   her
2020/3193 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snoskuter John K Dybedal   her
2020/3199 20201127 27.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet   her
2020/3200 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Hågånvegen 32 - 71/17 Telemark Takrestaurering Olav Øyen   her
2020/3202 20201127 27.11.2020 Inngående brev Prøvetakingsplan Telemark - 1. og 2. halvår 2021 Sweco   her
2020/3203 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utlysning av midler til friluftsliv og naturforvaltning 2021 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/3204 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 16/2 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20201127 27.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet   her
2020/3206 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjent søknad om deling av grunneigedom - 94 bnr 4 Kjell Høiseth   her
2020/3206 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om å skille ut tomt fra eiendommen 94-4 HK-Delt-Byggesak   her
2020/3207 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om å skille ut tomt fra eiendommen 100-1 HK-Delt-Byggesak   her
2020/3208 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om å skille ut tomt fra eiendommen 100-2 HK-Delt-Byggesak   her
2020/3174 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tilknytning offentleg vatn og avløp - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 100/2/26 Randi Schia Bjørndalen   her
2020/3197 20201127 27.11.2020 Inngående brev Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/3218 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/3198 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 61/3 i Hjartdal (3819) Per Bjerke   her
2020/3198 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 61/3 i Hjartdal (3819) Landbruksdirektoratet   her
2020/3175 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilknytning kommunalt vatn Russmarkenva - Kittilsen Hans Petter   her
2020/3178 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilknytning offentleg vatn Russmarkenva - Kittilsen Hans Petter   her
2020/3180 20201126 26.11.2020 Inngående brev Nysaldering av statsbudsjettet 2020 - endringer i bevilgninger i 2020 for kommunesektoren Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon   her
2020/3181 20201126 26.11.2020 Inngående brev Delegering av myndighet til IRMAT AS, klagenemnder i interkommunale selskaper IRMAT AS   her