eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1144 20201030 30.10.2020 Inngående brev Uttalelse - Vesentlige innvendinger til regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020 - 2035 Flå kommune   her
2019/2340 20201030 30.10.2020 Utgående brev 124/2/42 Nore og Uvdal - Undertegnet skjøte - Transporterklæring til underskrift Advokatene Benning & Brataas mna.   her
2020/761 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 42/22 FRIIS ARKITEKTER AS   her
2020/1627 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Safe Control Engineering AS   her
2020/1627 20201030 30.10.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse – riving av eksisterende og oppføring av ny bru - 93/4 og 200/10 - Dokkeberg SAFE CONTROL ENGINEERING AS   her
2020/1641 20201030 30.10.2020 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak - riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig - Nore og Uvdal 210/1/1 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/1714 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Statkraft Energi AS - Analyseresultat - Oljeutskiller RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS   her
2020/2473 20201030 30.10.2020 Inngående brev Integrasjon mellom Fiks smittesporing og folkeregisteret tilgjengelig fra 29.10.2020 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/2621 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tinglyst tilleggsareal gnr/bnr 109/186 i Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune   her
2020/2728 20201030 30.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** Tilbakemelding etter møte *****   her
2020/3069 20201030 30.10.2020 Utgående brev Om søknad om fradeling til punktfeste fra 38/1 i Smådøl Erling Christoffersen   her
2020/3074 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til byggesak FRIIS ARKITEKTER AS   her
2020/3082 20201030 30.10.2020 Utgående brev Tinglyst tilleggsareal gnr/bnr 109/186 i Nore og Uvdal kommune NORE OG UVDAL KOMMUNE m.fl.   her
2020/3239 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg – 25/2/49 – Gråvårranden 32 - Imingfjell Roar Håkon Sandengen   her
2020/3239 20201030 30.10.2020 Utgående brev Utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg – 25/2/49 – Gråvårranden 32 - Imingfjell O NØRSTEBØ & SØNN AS m.fl.   her
2020/3346 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Ralph Hartløv Johannesen - Riving / ny fritidsbolig Hardangervidda 47 - Dispensasjon Hol kommune   her
2020/3398 20201030 30.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak – riving av eksisterende og oppføring av ny hytte/ Utslippstillatelse og tillatelse til bygging av avløpsanlegg - 34/8 – Smådølvegen 2634 – Slåtteli FRIIS ARKITEKTER AS m.fl.   her
2020/3471 20201030 30.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond Anders Olav Livland   her
2020/3605 20201030 30.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsforhold ved erverv av eiendom i Nore og Uvdal kommune Berit Svensson m.fl.   her
2020/3596 20201030 30.10.2020 Utgående brev Byggeskikkprisen 2020 - Info om oversendelse Jarle Weseth   her
2020/3624 20201030 30.10.2020 Utgående brev Ber om tilleggsopplysninger til konsesjonssøknad 103/4 Brit Garaas Haugerud m.fl.   her
2020/3629 20201030 30.10.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 132 - 8/9 FRIIS ARKITEKTER AS   her
2020/3630 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om grensepåvisning etter målebrev / skylddelingsforretning- Tunhovdvegen 2168 - 123/14 Åge Freddy Johansen   her
2020/3634 20201030 30.10.2020 Inngående brev Anmodning om bosetting 2021 - Nore og Uvdal kommune Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/3653 20201030 30.10.2020 Utgående brev Vedrørende søknad tilskudd og lån næringsfond Nore og Uvdal kommune Elin Halland Simensen   her
2020/3653 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd og lån næringsfond Nore og Uvdal kommune Elin Halland Simensen   her
2020/3657 20201030 30.10.2020 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET   her
2020/3658 20201030 30.10.2020 Inngående brev Ber om høringsuttalelser til søknad om organiserte padleturer fra Sleipa ved Øvre Hein og nedover Heinelva mot Ossjøen FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/3659 20201030 30.10.2020 Inngående brev Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24 m tømmertransport - ber om tilbakemelding STATENS VEGVESEN   her
2020/3660 20201030 30.10.2020 Inngående brev Nabovarsel - Imingdalen 73 - 27/4/20 Paal Petter Bjerknesli   her
2020/3661 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kopi av søknad fra Kjetil Johannessen - Søknad skogfond og tilskudd, GNR 78/2 i Rollag (3051) Landbruksdirektoratet   her
2020/3665 20201030 30.10.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny hytte - Sundbulivegen 121 - 127/1 HOLM BYGG OG MASKIN AS   her
2020/3668 20201030 30.10.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Ny hytte - Sundbulien hytteområde - 127/18 Helge Holm Bygg og Maskin AS   her
2020/3669 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om fradeling til tilleggsareal med oppmåling - Brugård søndre - 201/2 Geir Brugaard   her
2020/3625 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Ny gapahuk - Langodden - 160/16 NORE OG UVDAL KOMMUNE   her
2020/3626 20201029 29.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond GURO LIE   her
2020/3614 20201029 29.10.2020 Inngående brev Ny integreringslov - endringer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/3616 20201029 29.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Nore og Uvdal kommune   her
2020/3618 20201029 29.10.2020 Inngående brev Helsepersonellundersøkelsen 2020 om e-helse – forespørsel om kontaktperson DIREKTORATET FOR E-HELSE   her
2020/3622 20201029 29.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark Arve Leif Bjerke   her
2020/3623 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til advokat Inge Hetland - Grunnboken er rettet 126/121 STATENS KARTVERK   her
2020/3624 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Per Håvard Haugerud   her
2020/3624 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Brit Garaas Haugerud   her
2020/3607 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler til Nore og Uvdal pistolklubb NORE OG UVDAL PISTOLKLUBB   her
2020/3514 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Halvor Lesteberg - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 153/1 i Nore og Uvdal (3052) Landbruksdirektoratet   her
2020/3521 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - 2 x 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse 01.01.2021 - st. ref. (4302384569) - ***** ***** Thomas Karlsson   her
2020/3521 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - 2 x 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse 01.01.2021 Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4302384569 ***** ***** Thomas Karlsson   her
2020/3521 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - 2 x 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse 01.01.2021 - st. ref. (4302384569) - ***** ***** ***** ***** Lars Erik Aaker Brunæs   her
2020/3525 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4303029452) - ***** ***** Nemanja Djordjevic   her
2020/3525 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Undervisningsstillinger Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4303029452 ***** ***** Nemanja Djordjevic   her
2020/3525 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4303029452) - ***** ***** Håkon Hellandsjø   her
2020/3525 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Undervisningsstillinger Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4303029452 ***** ***** Håkon Hellandsjø   her
2020/3526 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider/Assistent Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4303031788 ***** ***** ***** Marzena Roza Reszka   her
2020/3526 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider/Assistent Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4303031788 ***** ***** ***** ***** MOHAMMED SHAKER S. MORAD   her
2020/3526 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/Assistent - st. ref. (4303031788) - ***** ***** ***** ***** MOHAMMED SHAKER S. MORAD   her
2020/3526 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/Assistent - st. ref. (4303031788) - ***** ***** ***** Veronica Rennehvammen Vedhus   her
2020/3526 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider/Assistent - st. ref. (4303031788) - ***** ***** ***** Marzena Roza Reszka   her
2020/3542 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Kjell Ivar Liseth - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 191/2 i Nore og Uvdal (3052) Landbruksdirektoratet   her
2020/3551 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunalsjef - st. ref. (4304187243) - ***** ***** Rolf Hansen   her
2020/3551 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Kommunalsjef Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304187243 ***** ***** Rolf Hansen   her
2020/3257 20201029 29.10.2020 Utgående brev Tillatelse til fradeling av uthus til punktfeste fra 194/4 - Behandling etter jordlovens § 12 Guri Ingebjørg Sørlie   her
2020/3304 20201029 29.10.2020 Utgående brev Behandling av søknad om riving og oppføring av driftshusvære - Hein 2 NORE OG UVDAL KOMMUNE m.fl.   her
2020/3063 20201029 29.10.2020 Utgående brev Høring - mindre endring av reguleringsplan ID2017001 Fjellsnaret 2 VIKEN FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
2020/3054 20201029 29.10.2020 Utgående brev Situasjonskart VA-anlegg Gaupefaret Uvdal alpinsenter Rørsenteret Kongsberg AS   her
2020/3045 20201029 29.10.2020 Utgående brev Vedrørende manglende dokumentasjon i byggesak - Oppføring av fiskebu og naust ved Skjerhøl - gnr. 3, bnr. 6 - Hardangervidda Nasjonalpark GS BYGGTECH AS   her
2020/3189 20201029 29.10.2020 Utgående brev Tillatelse til fradeling av tomt til fritidsformål 48/2 - Behandling etter jordlovens § 12 Reidun S B Nedregård   her
2020/2900 20201029 29.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunal støtte til innkjøp av løypeprepareringsutstyr i Grevsgard/ Halgrimsfjell GREVSGARD VELFORENING   her
2020/2493 20201029 29.10.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - Aktivitetstiltak for å - motvirke ensomhet - Nore og Uvdal Frivilligsentral FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/2102 20201029 29.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/2102 20201029 29.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1798 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Håvard Kjøntvedt - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 165/18 i Nore og Uvdal (3052) Landbruksdirektoratet   her
2020/1627 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Dokkebergbrua Andreas Jahren   her
2020/1113 20201029 29.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****   her
2020/1481 20201029 29.10.2020 Inngående brev Behandling av søknad om riving og oppføring av driftshusvære - Hein 2 Tilsynsutvalget for Hardangervidda   her
2019/1144 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Viken Fylkeskommune - Anke av Fylkestingets vedtak 17.09.2020 i Regionalplan for Norefjell-Reinsjøfjell Sigdal kommune   her
2019/1806 20201029 29.10.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon - Søknad om oppføring av hytte på 11/1/50 - Uvdal Alpinsenter TOKON BYGGCONSULT AS   her
2019/2062 20201029 29.10.2020 Utgående brev Spørsmål om ny behandling av forskrift om hundehold Rannveig Boman   her
2020/26 20201029 29.10.2020 Utgående brev Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Nytt driftshusvære - 3/6 - Hette FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2020/26 20201029 29.10.2020 Utgående brev Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Nytt driftshusvære - 3/6 - Hette ANNE KARIN PRESTERUD NØRSTEBØ   her
2020/77 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Toril Mikkelsen - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet "Rydding på Frognerhagen" LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/137 20201029 29.10.2020 Utgående brev Oversendelse av uttalelser til planforslaget Juvenes 2 PLAN OG RESSURS AS   her
2020/189 20201028 28.10.2020 Utgående brev Planforslag på høring - reguleringsplan ID2020001 Bakkerud Ove Bakkerud m.fl.   her
2019/2698 20201028 28.10.2020 Utgående brev Behandling av søknad om kjøreløyve Oddvar Magne Simensen   her
2019/2062 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Rannveig Boman - Lokal forskrift om hundehold i Nore og Uvdal kommune – Fylkesmannen videresender brev fra kommunen for eventuell uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/1765 20201028 28.10.2020 Inngående brev Reguleringsplan for Høk Panorama - varsel om planarbeid John Lie   her
2019/1896 20201028 28.10.2020 Utgående brev Oversendelse av klage på behandling av søknad om motorferdsel i Nore og Uvdal kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/1187 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Øystein Landsgård - Nore og Uvdal - Rotegårdsvegen - Tilsagn om tilleggsbevilgning FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN   her
2019/1194 20201028 28.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd TUNHOVD LØYPELAG   her
2019/1240 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding om motorferdsel i utmark og vassdrag Marius Eriksen   her
2020/1551 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding om motorferdsel i utmark og vassdrag Kjersti Sissener   her
2020/1113 20201028 28.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****   her
2020/1146 20201028 28.10.2020 Utgående brev Endelig avgjørelse i klagesak Jan Bulukin   her
2020/1883 20201028 28.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til sporsetter BORGEGREND LØYPELAG   her
2020/2887 20201028 28.10.2020 Utgående brev Tinglyst tomt nr 15 gnr/bnr 134/31 i Nore og Uvdal kommune Knut Gordon Nørsterud m.fl.   her
2020/2847 20201028 28.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om kjøreløyve NORE OG UVDAL NÆRINGSSELSKAP SA   her
2020/2848 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark Kjell Arne Kristiansen   her
2020/2977 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tiltak i skiløyper vest for Fjellseth Terje Halland   her
2020/2977 20201028 28.10.2020 Utgående brev Revidert kartskisse til opparbeidelse av skiløype Langedrag - Fjellset TERJE HEGGELIEN   her
2020/3195 20201028 28.10.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET   her
2020/3133 20201028 28.10.2020 Utgående brev Avslått søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Lasse Håvard Trulsen   her