eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/27 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider LOS - st. ref. (4330033444) - ***** ***** ***** Ellen Nørstegård Tråen   her
2021/27 20210116 16.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Prosjektmedarbeider LOS Numedal barneverntjeneste, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330033444 ***** ***** ***** Ellen Nørstegård Tråen   her
2021/51 20210115 15.01.2021 Inngående brev Ipec minirenseanlegg - Års- og servicerapport for 2020 IPEC MILJØ AS   her
2021/17 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversikt over innleid helsebemanning i Nore og Uvdal kommune KONSTALI HELSENOR AS   her
2021/17 20210115 15.01.2021 Inngående brev Ber om innsyn i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør foregående kalenderår KONSTALI HELSENOR AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2020/4356 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/58-3 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2020/1641-26 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2020/4333-4 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse - Sak: 2021/179-1 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4356-4 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/58-3 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1641-26 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/4333-4 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/80 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/179-1 LAAGENDALSPOSTEN AS   her
2021/52 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak, fradeling av areal til fritidsformål fra 186/1 gjeldende for tomt nr. 25 Svalstuen/ Jeljorden i Nore Karina Øverbekk m.fl.   her
2021/83 20210115 15.01.2021 Inngående brev Om informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 HELSEDIREKTORATET   her
2021/91 20210115 15.01.2021 Utgående brev Dokumenter Redbull Ragnarok HALLINGDØLEN   her
2021/101 20210115 15.01.2021 Inngående brev Nytt forslag på kart Kjell Steinar M Sørensen   her
2021/113 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på bruk av tiltak - bolighus - 111/32 Agnieszka Maria og Ireneusz Emil Maciolek   her
2021/113 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilleggsopplysninger om byggesak Agnieszka Maria og Ireneusz Emil Maciolek   her
2021/119 20210115 15.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - Avløpsanlegg og tilbygg til hytte - 125/90 - Tunhovdvegen 3673 Sverre Einar Trevland   her
2021/167 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk til løpende bruk i kommunen i 2021 STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN   her
2021/179 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4322457412) - ***** ***** Emina Ilic   her
2021/179 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Undervisningsstillinger Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4322457412 ***** ***** Emina Ilic   her
2021/181 20210115 15.01.2021 Utgående brev Endring av kostnadsfaktor for leirskoleopplæring LANGEDRAG NATURPARK AS   her
2021/187 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om tilkobling - Vann og avløp NUMEDAL RØR AS m.fl.   her
2021/188 20210115 15.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen   her
2021/190 20210115 15.01.2021 Inngående brev Signert møtebok med kjennelse etter lokal lønnsnemnd Inger Marie Landfald   her
2021/190 20210115 15.01.2021 Inngående brev Signert møtebok med kjennelse etter lokal lønnsnemd Inger Marie Landfald   her
2020/3980 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oppdaterte terrengprofiler og situasjonsplan Therese Langvik   her
2020/4157 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tinglyst tomt 14/53 Jarle Nørstebø   her
2020/4355 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tinglyst sammenslåing 184/3 i Nore og Uvdal kommune Gerd Aslaug Hunemo m.fl.   her
2019/1613 20210115 15.01.2021 Inngående brev Opprettholdelse av vedtak, krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET   her
2019/1613 20210115 15.01.2021 Utgående brev Opprettholdelse av vedtak, krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET   her
2019/1765 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av planarbeid Høk panorama MILJØRINGEN SA   her
2019/2106 20210115 15.01.2021 Utgående brev Reguleringsplan ID 1988507 Øvre Smådøl – mindre endring SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS   her
2019/2222 20210115 15.01.2021 Inngående brev Revidert planmateriale reguleringsplan ID 2017015 Søre Åsen / Tunhovd fjellgrend NORCONSULT AS   her
2019/2246 20210115 15.01.2021 Inngående brev Revidert anmodning om midlertidig brukstillatelse VVA-anlegg ANLEGGSPLAN AS   her
2020/1118 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av brev til Nedre Flaata AS - Avvisning av søknad om produksjons- og avløsertilskudd - 2020 Landbruksdirektoratet   her
2020/1540 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse RØDBERG TREDESIGN AS   her
2020/2696 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon og situasjonskart HALLINGDAL VARME & SANITÆR AS   her
2020/3167 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innrapportering voksenopplæring VIKEN FYLKESKOMMUNE   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 Ivar Bjørnsrud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969388219, 3050-38/3 Landbruksdirektoratet   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av faktura Sigurd Eri Hagen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990741220, 3050-142/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av faktura Louise Hoel - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923849467, 3050-77/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Arne Løvlid - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 897166712, 3050-132/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 Hellik Rindem - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970594310, 3050-148/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 Gunleik Stevning - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970312935, 3050-109/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3203 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av brev til Knut Olav Sønåsen - Avslag på søknad om produksjons- og avløsertilskudd - 2020 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Olaug Irene Fjøse - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969192128, 3051-15/ 1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av dokumentasjon fra Inger-Marie Haaland - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984107021, 3051-71/4 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 Søre Bjørkgård Melk DA - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 897471922, 3051-13/17 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Inger-Marie Haaland - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970560351, 3051-60/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Trond Bjørge - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916558597, 3051- 48/3 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Einar Aarvelta - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969086972, 3051- 4/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Hans Petter Kongsvik - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917112835, 3051-36/3 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Synnøve Kleiverud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985906335, 3051-70/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Vidar Waldimarsson - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969090295, 3051-51/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Marie Hov - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915967787, 3051- 57/5 Landbruksdirektoratet   her
2020/3204 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Tore Fulsaas - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 894044322, 3051-42/6 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Kari Irene Skarpås - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993359688, 3052-137/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Johan Brun - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983705928, 3052-79/2 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Sonja Løver - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992094583, 3052-142/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Ingeborg Torun Skreprud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983063403, 3052-138/2 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Ole Levorsen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969089483, 3052-126/23 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av faktura Eli og Lars Inge Enerstvedt - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979882807, 3052-190/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Nedre Huseby Drift Inger-Toril Ødegaard - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913416627, 3052-74/8 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Bjørn Halgeir Nedreberg - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970344578, 3052-115/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Tor Arve Imingen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969870517, 3052-27/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Halvard Thorsrud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970229655, 3052-44/3 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Huseby Kyr - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919705655, 3052-74/4 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Tore Kravik - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969881705, 3052-165/6 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Søre Bekkeseth - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922022879, 3052-143/5 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Kjell Ole Fønstelien - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969090694, 3052-38/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av dokumentasjon Birgit Kollandsrud Friis - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970278087, 3052-193/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Liv Olaug Rudi Grøtjorden - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979484445, 3052-147/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Elin Halland Simensen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992331453, 3052-49/5 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Anne Aufles - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969874326, 3052-196/2 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Thov Gudbrand Wetterhus - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997569776, 3052-155/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Magne Stordalen Sønsterud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924015195, 3052-39/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Leif-Roar Solberg - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971158905, 3052-61/26 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Lars Grøtjorden - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916022255, 3052-184/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Tone Elisabeth Bjørnsrud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986397310, 3052-89/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Vebjørn Enerstvedt - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988042749, 3052-190/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Tømrermester Fridtjof Undebakke - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978675026, 3052-55/3 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Gunn Ellen Røisgård - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 972408336, 3052-32/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Knut Harald Brekke - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970313508, 3052-70/2 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Helge Øyberg - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998124069, 3052-98/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Geir-Erik Dokken - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918275312, 3052-69/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Tor Løvstuen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969090392, 3052-74/6 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Lars Gunnar Nørstebø - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880111302, 3052-21/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Ole Petter Teigen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970461965, 3052-157/9 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Rolf Helge Lian - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993431907, 3052-198/5 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Nils Ingar Bekkeseth - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916477929, 3052-143/3 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Jarle Nørstebø - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 856534472, 3052-14/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Odd Arild Grøtterud - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969925257, 3052-50/2 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Nordre Kåsin Gård v/ Kjøntvedt - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980767361, 3052-165/18 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Grethe-Marit Zarissen Trulsen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869146242, 3052-68/1 Landbruksdirektoratet   her
2020/3205 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av søknad fra Lars Fullu - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982733901, 3052-174/3 Landbruksdirektoratet   her