eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/964 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ber om tilleggsinformasjon - Toreskyrkjavegen 234 - 120/144 BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS   her
2019/2796 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Storgata 22A Rjukan Hanne Boklund Kringberg   her
2019/3171 20201127 27.11.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - Kvitåvatnvegen 51 og 53 - 120/440 AT PLAN & ARKITEKTUR AS   her
2019/4177 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ønsker sluttrapportering av tilskudd fra Tinn kommune - AKSJON SKOLEVEG 2020 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE   her
2019/5124 20201127 27.11.2020 Utgående brev Serveringsbevilling - Tveito Kiosk AS - Gyda Tveito Kiosk As   her
2020/23 20201127 27.11.2020 Inngående brev 29/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom John Andres Traen   her
2020/23 20201127 27.11.2020 Inngående brev 29/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sondre Traen   her
2020/855 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/2280 20201127 27.11.2020 Utgående brev Epost: Svar på henvendelse angående svarfrist - Revidert reguleringsplan Tindefjell Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
2020/3132 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til etablering av rulleski- og rulleskiskytingsløype på Myrefytjån - justert søknad TINNLØYPA   her
2020/3514 20201127 27.11.2020 Utgående brev Vann og kloakk som kommer opp i sluk - Steinbekkveien 4 - 127/70 Rico Olmo   her
2020/3716 20201127 27.11.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til omgjøring fra festetomt til grunneiendom 146/10/12 EIRIK SANNES JONASSEN   her
2020/3916 20201127 27.11.2020 Utgående brev 111/21 Retur av tinglyste dokument-rettigheter for gnr/bnr 111/17 , Smedshusvegen 20 i Tinn Anne-Brit Schou   her
2020/3934 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig- Torset tomt A12 - 31/57 MWC GRUPPEN AS m.fl.   her
2020/4017 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, 120/427 seksjon 1. Løkjestaulkilsvegen 90 Nils Friis   her
2020/4058 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Høyspent elinstallasjon - Svaddevegen 119 - 127/1/2 NOURYON PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS NORWAY AS   her
2020/4069 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - for flytting av stabbur 32/9 Gunnar Gunleiksrud Lurås   her
2020/4070 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - Tilbygg bolig Luråsgrende 81 - 32/9 Gunnar Gunleiksrud Lurås m.fl.   her
2020/4082 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ber om tilleggsinformasjon - Vei i Kambeset hyttefelt - 25/2 EILEV MIDTGARD   her
2020/4084 20201127 27.11.2020 Inngående brev Svar - 169/5 Svimbilvegen 378 - Tilbakemelding på spørsmål ang. kommunale avgifter til Hylland munkelyd Munk Miikael   her
2020/4084 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar ang. purring på faktura for 2. termin 2020 Per Vetle Heldal   her
2020/4084 20201127 27.11.2020 Utgående brev 169/5 Svimbilvegen 378 - Tilbakemelding på spørsmål ang. kommunale avgifter til Hylland munkelyd Munk Miikael   her
2020/4084 20201127 27.11.2020 Utgående brev Oversendelse av kopi av faktura Lauvstad Eigedom   her
2020/4120 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ber om kontrollinformasjon - Løkjestaulkilsvegen 79 - 120/415 DIN BYGGTJENESTE AS   her
2020/4179 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar ang. kommunale restanser - Brendstaul nordvegen 68 - 120/85 NYEBOLIGER AS   her
2020/4190 20201127 27.11.2020 Utgående brev Faktura kommunale avgifter gnr. 30 bnr. 2 Bygningsnummer: 165916506 Edle Brunvoll   her
2020/4202 20201127 27.11.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke NV 44019 - teknisk STATENS VEGVESEN   her
2020/4204 20201127 27.11.2020 Inngående brev Til kommunelæge Sjur Ohren Per Krøis Kjærsgaard   her
2020/4205 20201127 27.11.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Per Løitegaard   her
2020/4194 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet   her
2020/4198 20201126 26.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fra 115/1 til 115/1/3 Jane Elisabeth Leidal   her
2020/4143 20201126 26.11.2020 Utgående brev 120/407 Løkjestaulkilsvegen 50 - Kommunale avgifter GAUSTATOPPEN HYTTEGREND AS   her
2020/4183 20201126 26.11.2020 Inngående brev Fakturakopier Kommunale avgifter Kvitåvatnvegen 510 Tinn Kommune - kristin.vatnar.leikanrud@tinn.kommune.no   her
2020/4183 20201126 26.11.2020 Utgående brev 106/22/0/23 Kvitåvatnvegen 510 - Kommunale avgifter Nicolai Van Der Lagen   her
2020/4184 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad kontingentkassa - ***** ***** *****   her
2020/4185 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad kontingentkassa - ***** ***** *****   her
2020/4187 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ber om uttallelse - Fartsgrense på fv. 364 i Austbygde STATENS VEGVESEN, Transport og samfunn   her
2020/4188 20201126 26.11.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte - Miland skole FAU Miland ved Hans Torsvik Ørnes   her
2020/4179 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kommunale restanser - Brendstaul nordvegen 68 - 120/85 NYEBOLIGER AS   her
2020/4180 20201126 26.11.2020 Utgående brev Rollagvegen 29. Kommunale avgifter - 100/66 Willy Olaisen   her
2020/4181 20201126 26.11.2020 Inngående brev Fakturakopi kommunale avgifter Tinn Kommune - kristin.vatnar.leikanrud@tinn.kommune.no   her
2020/4181 20201126 26.11.2020 Utgående brev 106/22/0/12 Kvitåvatnvegen 496 - Kommunale avgifter Øystein Bunes   her
2020/4138 20201126 26.11.2020 Utgående brev Branntilsynsrapport Såheim kraftverk 3660 Rjukan HYDRO ENERGI AS   her
2020/4141 20201126 26.11.2020 Utgående brev Branntilsynsrapport Moflot Kraftverk 3660 Rjukan HYDRO ENERGI AS   her
2020/4111 20201126 26.11.2020 Utgående brev Bekk/vann problemer i Skogveien 36 Irene Bråthen   her
2020/4146 20201126 26.11.2020 Utgående brev Branntilsynsrapport Mæl Kraftverk 3658 Miland HYDRO ENERGI AS   her
2020/4147 20201126 26.11.2020 Utgående brev 24/31 Tomt 4 Nystauldalen III - Kommunale avgifter Erik Haugerød   her
2020/4084 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar ang. klage på feieavgift - faktura 0205013674 Helge Nordahl   her
2020/4049 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar ang. Kommunale restanser - Toreskyrkjavegen 70 leil 612 - 120/244 NYEBOLIGER AS   her
2020/4013 20201126 26.11.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest - Lofthusvegen 102 - 58/13 HÅVARD VÅGEN   her
2020/3984 20201126 26.11.2020 Utgående brev 126/9 - Foreløpig svar på søknad om deling av eiendom - Ny tomt ved Levorsfit i Hjerdalen Hans Tore Krosskei   her
2020/3984 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilleggopplysninger - søknad om deling av eiendom - Levorsfit- 126/9 Krosskei Hans.Tore   her
2020/3936 20201126 26.11.2020 Utgående brev Mangler ved søknad om ferdigattest- Briskåe hyttegrend, tomt 46 - 28/10/16 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS   her
2020/3916 20201126 26.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 111/21 STATENS KARTVERK   her
2020/3893 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kunnskapsdepartementet - høring forslag til endringer i barnehageloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/3899 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tidligere sak ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3899 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tillegsopplysninger til sak - ***** ***** *****   her
2020/3661 20201126 26.11.2020 Utgående brev Melding om tinglyst eiendom 23/8 Erik Graaberg m.fl.   her
2020/3666 20201126 26.11.2020 Utgående brev PA21074 - Signert tilleggsavtale ved leasing av bil DNB BANK ASA, Autolease   her
2020/3778 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar ang. kommunale restanser på eiendom - Fyrieggvegen 123 - 120/377 NYEBOLIGER AS   her
2020/3520 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar: Innhenting av opplysninger fra barnehage i forbindelse med undersøkelse etter barnevernlov § 4-3 *****   her
2020/3426 20201126 26.11.2020 Inngående brev Anmodning om fortløpende rapportering av negative utviklingstrekk i kommunalt barnevern og krisesentertilbudet BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET   her
2020/3187 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2020 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/3410 20201126 26.11.2020 Utgående brev Midlertidig svar: Klage på vedtak og behandling av rammesøknad.pdf Peder Nærbø m.fl.   her
2020/2418 20201126 26.11.2020 Utgående brev Ber om tilleggsinformasjon for igangsetting- Uthus - Solsida 1, 2, 3 og 9 - 106/179 IHUGA AS   her
2020/2418 20201126 26.11.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse 2 - Solsida 1, 2, 3 og 9 - 106/179 IHUGA AS   her
2020/2528 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Tindefjell hyttegrend, tomt 247 - 36/84 FH GRUPPEN AS   her
2020/2111 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** *****   her
2020/2175 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på utfyllende dokumentasjon -ref. 20- 04939-4 *****   her
2020/2273 20201126 26.11.2020 Inngående brev Uttalelse - salgsbevilling - Gaustablikk Høyfjellshotell AS - Pose og sekk- butikk SØR-ØST POLITIDISTRIKT   her
2020/2830 20201126 26.11.2020 Inngående brev 20/1148 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/2830 20201126 26.11.2020 Inngående brev 20/1150 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/2922 20201126 26.11.2020 Utgående brev Nytt vedtak vedr redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid *****   her
2020/624 20201126 26.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - Rehabilitering av piper - Østbygdensgate 2 - 124/242 RUNE FRANSEN   her
2020/192 20201126 26.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - Ny bolig - Myran 22 - 13/124 A TIL Å ENTREPRENØR AS m.fl.   her
2020/1243 20201126 26.11.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1283 20201126 26.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - Blefjell hyttegrend, tomt 15 - 148/59 TINDE HYTTER AS   her
2020/1482 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innkassovarsel *****   her
2020/1536 20201126 26.11.2020 Inngående brev Rapportering 2019 - Tinn - opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2020/1826 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG VG - Ane Muladal   her
2019/3068 20201126 26.11.2020 Utgående brev Orientering om innstilling til møte i SMU 02.12.2020 HALVORSEN & REINE AS   her
2019/1803 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innspill til PlanID 3210 i Tinn kommune BRENDSTAUL NORD VELFORENING   her
2019/964 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon - Toreskyrjavegen 234 - 120/144 BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS   her
2019/1030 20201126 26.11.2020 Inngående brev Merknader - Ferdigattest Hyldalen 442 - 119/68 Hanne Eilen Lohne   her
2019/805 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar - midler til undersøkingar av begroingsundersøkelser 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/805 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskot Vassområde Øst-Telemark 2020 - 2020/2410 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
2019/3557 20201125 25.11.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Retningslinjer fribystipend   her
2019/4891 20201125 25.11.2020 Utgående brev Håndtering av overskuddssnø - oppfølgingsbrev FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.   her
2020/1761 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om delutbetaling - ammekufjøs Ole Eivind Kleiverud   her
2020/1672 20201125 25.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - P201717 - Rjukan sykehjem Fjellab   her
2020/23 20201125 25.11.2020 Inngående brev 23/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Finn Rasmussen   her
2020/23 20201125 25.11.2020 Inngående brev 23/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørg Henninge Rasmussen   her
2020/462 20201125 25.11.2020 Utgående brev 120/439 BFK2 Brendstaul H13 og H14 - Godkjent opprettelse av grunneiendom - parsell F Astrid Schneider m.fl.   her
2020/243 20201125 25.11.2020 Inngående brev Rapport tilskudd DROPS 2020 Safira Hasson   her
2020/293 20201125 25.11.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2020-11-25 Folkehelseinstituttet   her
2020/294 20201125 25.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - P201677 - Rjukan Avløpsrenseanlegg Fjellab   her
2020/361 20201125 25.11.2020 Inngående brev Foreleggelse av nye bud i forbindelse av tvangssalg ADVOKAT SILJE FRISAK   her
2020/2273 20201125 25.11.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Notat fra samtale med styrer   her
2020/2396 20201125 25.11.2020 Inngående brev Husvollåe kraftverk - NVEs befaring av planområdet 01.12.2020 Magnus Tandberg Holth   her
2020/3462 20201125 25.11.2020 Internt notat (X) uten oppfølging Uttalelse - ny stedfortreder - Eyde Kraft AS - Bygget Bistro   her